• Czy Jare Gody to Wielkanoc?
      Uprzedzając dyskusję, tak Wielkanoc jest ruchoma, Jare Gody są stałe. Są to dwa inne święta, chociaż jedne stały się inspiracją

POCZYTAJ O: